Για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» (κατάστημα Delizioso με αριθμό ΓΕΜΗ:68404003000) ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που οι «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.». (κατάστημα Delizioso) συλλέγει για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.
Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να αλλάξει, αλλαγές τις οποίες μπορείτε πάντοτε να πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα μας www.delizioso.gr.

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» (εφεξής “Delizioso”).  H έδρα μας βρίσκεται στη στους Αμπελόκηπους, Αθήνα, Τ.Κ. 11523, οδός Λεοφόρος Κηφισίας 81 .
Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;
1.    Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των πελατών μας, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή πραγματοποιούν παραγγελίες μέσω του e-shop μας.
2.    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα μας ή κάνουν εγγραφή στο newsletter μας ή πραγματοποιούν παραγγελίες μέσω του e-shop μας.
3.    Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε την ταχυδρομική διεύθυνση των πελατών μας για σκοπούς τιμολόγησης και αποστολής των προϊόντων μας.  
4.    Αριθμός Τηλεφώνου. Συλλέγουμε τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους κατά τη διαχείριση των παραγγελιών και την αποστολή των προϊόντων μας.
5.    Ιστορικό Παραγγελιών. Όσον αφορά στο ιστορικό των παραγγελιών, συλλέγουμε αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία των προϊόντων που αγόρασαν οι πελάτες μας και του τρόπου με τον οποίο προέβησαν στην πληρωμή.
6.    Σε περίπτωση που έχουμε διαφορετική διεύθυνση χρέωσης από τη διεύθυνση αποστολής συλλέγουμε επιπλέον όλα τα παραπάνω στοιχεία για τη διεύθυνση χρέωσης.


Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας μας, όταν επικοινωνείτε με εμάς για τα προϊόντα μας, όταν πραγματοποιείτε αγορές μέσω του e-shop μας, ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
1.    Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
2.    Διαχείριση των παραγγελιών και αποστολή των προϊόντων μας.
3.    Επικοινωνία της εταιρείας μας μαζί σας για την απάντηση σε δικό σας μήνυμα/αίτημα.
4.    Μάρκετινγκ ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως emails που στέλνουμε σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.  

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
1.    Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για τη διαχείριση των παραγγελιών και την αποστολή των προϊόντων μας προς εσάς, βασίζεται στην εκτέλεση σύμβασης.
2.    Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Σε όσες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας email στο info@delizioso.gr.
3.    Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τι μέτρα έχουμε λάβει για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται στις ανάγκες και τους σκοπούς  για τους οποίους συλλέγονται. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και ασφάλειά τους συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

•    H βάση δεδομένων μας και τα προσωπικά σας δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν, προστατεύονται με σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access control).
•    Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη.
•    Πρωτόκολλο ασφαλείας SSL Certificate/Secure Socket Layers το οποίο επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση μεταξύ της ιστοσελίδας και του browser εξασφαλίζοντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές και αποτρέποντας τις κακόβουλες ενέργειες. Το πιστοποιητικό SSL είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό με το οποίο πραγματοποιείται έλεγχος ταυτότητας του ιστοτόπου και στην συνέχεια κρυπτογράφηση των πληροφοριών που στέλνονται στον server στον οποίο φιλοξενείται το site. Μέσω της ισχυρής κρυπτογράφησης που παρέχει ένα πιστοποιητικό SSL, τα δεδομένα των πελατών διατηρούνται με υψηλά επίπεδα ασφάλειας.
•    Όσον αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω τρίτων φορέων όπως τραπεζικά ιδρύματα αλλά και ιδιωτικούς φορείς όπως το PayPal για τη διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία καρτών) ευθύνη έχουν οι συγκεκριμένοι φορείς.

Σε ποιους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.
Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών:
1.    Πάροχος υπηρεσιών courier.
2.    Πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης παραγγελιών μέσω e-shop.
3.    Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία, έχετε τα εξής δικαιώματα:  
1.    Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
2.    Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
3.    Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και δικαίωμα να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη εταιρεία.
4.    Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
5.    Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Αν δεν γνωρίζετε ποια είναι η αρμόδια εποπτική αρχή, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας email στο info@delizioso.gr.

Cookies
Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο, αφού πρώτα ο ίδιος συμφωνήσει με την αποθήκευση τους. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν. Τα «Cookies» που προέρχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα delizioso.gr χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο δικτυακός τόπος μέσω στατιστικών δεδομένων που συλλέγονται είτε από το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε από προγράμματα στατιστικών και ανάλυσης (analytics) όπως αυτό της google (google analytics) με το οποίο είναι συνδεδεδεμένο το ηλεκτρονικό κατάστημα delizioso.gr. Τα στατιστικά αυτά βοηθούν στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών για τους πελάτες.
Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στον φυλλομετρητή διαδικτύου (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης και για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του. Εντούτοις, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι μια τέτοια ενέργεια  μπορεί να έχει συνέπειες στην ευκολία πρόσβασης στην ιστοσελίδα delizioso.gr και δύναται να προκαλέσει μειωμένη λειτουργικότητα ή ευχρησία αυτής.
Η παρούσα ιστοσελίδα έχει πρόσβαση και αποθηκεύει cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες στον υπολογιστή σας.
Cookies εγκαθιστά η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και εφαρμογές τρίτων. Η χρήση cookies για την ανάλυση της δραστηριότητας των χρηστών εξυπηρετεί τη βελτίωση του ιστοχώρου μας και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Βελτιώνοντας τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με τη χρήση των cookies αναβαθμίζουμε την εμπειρία περιήγησης για τον επισκέπτη του delizioso.gr.
Μέσω της τεχνολογίας cookies και παρόμοιων εφαρμογών μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες για τους χρήστες όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του και η γεωγραφική θέση του χρήστη.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies και τρίτων συνεργατών. Τα cookies αυτού του είδους καθιστούν δυνατή την εμφάνιση προωθητικού υλικού σε άλλους ιστοχώρους που επισκέπτεται ο χρήστης. Πληροφορίες που αντλούμε μέσω της τεχνολογίας cookies και παρεμφερούς τεχνολογίας κοινοποιούνται σε τρίτους στα πλαίσια δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένης διαφήμισης που μπορεί να προβηθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή του σε ιστοσελίδες τρίτων.
Επιπλέον, η σχετική τεχνολογία cookies επιτρέπει μετρήσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα χρήστη σε άλλον ιστοχώρο που παρέπεμψε τον χρήστη στον ιστοχώρο μας η αντίστοιχα σχετίζεται με τη δραστηριότητα χρήστη που ο ιστοχώρος μας παρέπεμψε σε άλλον ιστοχώρο. Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ασφάλειας (πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων)

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας email στο info@delizioso.gr ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

Πληροφορίες  Έκδοσης
Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Ιούλιο 2019.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Product added to wishlist

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Διαβάστε περισσότερα